Reglament aplicat per a tots els participants ja sigui en la modalitat de cursa o marxa:

 • Inscriure-s’hi implica l’acceptació d’aquest Reglament i els participants declaren estar preparats per a realitzar la prova i són els únics responsables del seu estat de forma, així com dels problemes mèdics que puguin derivar. El participant eximirà a l’Organització d’aquesta prova de qualsevol responsabilitat en cas d’accident o lesió.
 • En cas de mal temps que provoqui la suspensió de la cursa/marxa, la cursa quedarà programada per al dia 13 de març del 2016.
 • Degut a les característiques d’una cursa de muntanya ( amb la seva dificultat tècnica ) es demana a tota la gent interessada en participar-hi que abans de fer la inscripció valorin les seves possibilitats de poder fer la cursa. És molt important tenir una bona condició
 • No es permet la participació de menors de 16 anys en la modalitat de cursa de muntanya. Els els menors de 18 anys hauran de presentar l’autorització del pare/mare o tutor/tutora signada i aquesta haurà de ser acceptada per l’organització abans del dia de la prova.
 • Cal dur sempre el dorsal facilitat per l’organització de forma visible, sense doblegar ni retallar.
 • Tots els participants tenen l’obligació de seguir les indicacions donades per qualsevol membre de l’organització.
 • Tots els participants tenen l’obligació d’assistir i de comunicar al control més proper qualsevol accident que hagin observat. En cas de no fer-ho seran desqualificats.
 • Els corredors que decideixin retirar-se de la prova tindran l’obligació de comunicar-ho a l’organització a través del control més proper al lloc de la retirada.
 • Llençar deixalles fora dels llocs designats després de cada avituallament o en qualsevol punt de la cursa, serà motiu de desqualificació.
 • També serà motiu de desqualificació no tenir cura de l’entorn o demostrar una actitud inadequada vers l’entorn.
 • Els corredors desqualificats que vulguin seguir corrent ho faran sota la seva única responsabilitat.
 • El mal temps no serà obstacle per a la celebració de la prova, encara que l’organització es reserva el dret de modificar l’horari i el recorregut.
 • El circuit per on discorre la cursa de muntanya estarà degudament identificat i marcat amb cintes i cartells indicadors.
 • L’organització es reserva el dret d’anul-lar la prova si per qualsevol circunstància de seguretat vers els participants, així ho creu convenient.
 • La participació a la cursa suposa l’acceptació d’aquest reglament i eximeix els organitzadors de qualsevol responsabilitat en cas d’accident o lesió.
 • L’organització podrà utilitzar imatges, videos i so dels participants que s’enregistrin durant la prova, incloent moments previs i posteriors, des de la recollida de dorsals, cursa, lliurament de premis i actes vinculats a la mateixa prova per a la difusió als mitjans de comunicació o per futures accions de promoció de l’esdeveniment.

Tot allò que no estigui previst queda sota la decisió única de l’organització de la 5ª Cursa “Lo Frare” (Ginestar).